0826448221 24 Nam Sơn 4, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng 08:00 - 17:30
Trang chủ / Liên hệ

Liên hệ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHAN LÊ VY
  • 24 Nam Sơn 4, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng
  • 0826448221
  • 0826448221
  • vaslerforgoods@gmail.com
  • 08:00 - 17:30

Liên hệ trực tuyến